You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Nejdůležitější změny podle velké novely zákoníku práce vydané pod č. 285/2020 Sb. – část I.

Nejdůležitější změny podle velké novely zákoníku práce vydané pod č. 285/2020 Sb. – část II.

Možnosti výkonu práce přesčas

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nezbytná metodika pro správný postup podle zákona

Personalistika & pracovní vztahy

Veřejné zakázky

Tvorba a revize interní a smluvní dokumentace

GDPR & ochrana osobních údajů

Kam až sahá povinnost loajality zaměstnance

Pojem loajality jako takové zákoník práce, resp. jiné právní předpisy neznají. Pod povinností loajality zaměstnance je nicméně možné obecně rozumět zejména souhrn právních povinností zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli podle ust. § 301 písm. d) zákoníku práce, tj. nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Současně podle ust. § 249 odst. 1 zákoníku práce je povinen si každý zaměstnanec počínat tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení (a to nejen vůči zaměstnavateli, ale též vůči jakékoliv jiné fyzické či právnické osobě).

Celý článek

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

BUĎTE INFORMOVÁNI
JAKO PRVNÍ

Nejnovější informace najdete vždy každý měsíc v informativním newsletteru Právomatu. Buďte zdarma mezi těmi, kdo dostávají nejlepší informace v prémiovém vydání.

Nová právní úprava dovolené
změna k lepšímu?

Říjnové vydání Právomatu pojednávalo o nové právní úpravě dovolené, která vychází z novely zákoníku práce vydané pod č. 285/2020 Sb. Novela zákoníku práce vydaná pod č. 285/2020 Sb. představuje jednu z nejpodstatnějších změn zákoníku práce od jeho vzniku.

Celý článek