You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Školení a přednášky

Řadu let poskytujeme odborné právní služby téměř třem desítkám příspěvkových organizací. Znalosti a zkušenosti, které jsme získali, předáváme též formou přednášek a odborných školení pro zaměstnance i klienty poskytovatelů sociálních služeb. V článku naleznete přehled odborných školení a přednášek.
I. Odborná/profesní školení a přednášky pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb
Tato odborná školení si kladou za cíl osvětlit a probrat vybrané právní problémy, s nimiž se zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb mohou v praxi setkat. V současnosti nabízíme školení na následující právní tematiku:
 • GDPR a ochrana osobních údajů v praxi
 • Poskytování informací o zdravotním stavu klienta třetím osobám
 • Podpůrná opatření při narušení schopnosti člověka právně jednat, dříve vyslovená přání
 • Právní aspekty nakládání s pozůstalostí zemřelého klienta, poskytování informací o pozůstalým
 • Pracovní poměr a odměňování zaměstnanců
 • Registr smluv a veřejné zakázky
Vedle školení zaměřených na profesní oblast jsme též připravili na základě našich zkušeností s nejožehavějšími problémy přednášky týkající se soukromoprávní oblasti. Využijte možnosti uspořádat pro Vaše zaměstnance právní přednášky, které jim osvětlí základní možnosti řešení nepříznivé životní situace či úpravy osobních a majetkových poměrů:
 • Dluhy, exekuce a oddlužení
 • Nájem, podnájem a platby za služby
 • Koupě, darování a zatížení nemovitosti
 • Rozvod a výživné
 • Společné jmění manželů
Délka každého odborného školení činí přibližně 45 minut – 60 minut. Po přednášce je ponechán prostor pro diskusi a individuální dotazy účastníků školení.
II. Právní přednášky pro klienty poskytovatelů sociálních služeb
Na základě dotazů, které jsou nám opakovaně kladeny ze strany klientů poskytovatelů sociálních služeb, nabízíme přednášky na následující právní tematiku:
 • Darování
 • Dědické právo
 • Pozor na šmejdy aneb úskalí koupě zboží mimo prodejnu a právní rizika kupních smluv
 • Poslední věci člověka
 • Právní aspekty převodu nemovitostí včetně věcných břemen
 • Závěť
Délka každé přednášky je přibližně 45 minut. Po přednášce je ponechán prostor pro diskusi a individuální dotazy klientů. Možnost využití bezplatného právního poradenství. Uspořádání odborného školení představuje jeden z možných způsobů realizace povinnosti poskytovatele sociálních služeb pomoci klientovi při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ve smyslu ust. § 49 odst. 2 písm. h), resp. ust. § 50 odst. 2 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Nenašli jste v seznamu Vaše téma? Na Vaše přání zajistíme právní přednášku či odborné školení na Vámi zvolené téma. Bližší informace o odborných přednáškách a školeních Vám rádi poskytneme na e-mailové adrese info@pravomat.cz nebo tel. 777 846 156. Těšíme se na Vás na některé z našich přednášek.