You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Dědictví, pozůstalosti

Často se setkáváme s praktickými problémy při postupu po úmrtí klienta DS a právními problémy z toho vyplývajícími. Členka našeho pracovního týmu, JUDr. Aneta Štěpánová, je přední českou odbornicí na oblast dědictví a darování. Její rigorózní práce na téma Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu byla fundamentální srovnávací studií s vysokou vědeckou a odbornou hodnotou. Doktorka Štěpánová je tou pravou osobou, na kterou se lze obrátit s praktickými otázkami ve věcech dědictví a pozůstalosti.