You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Informace pro spotřebitele

Dovolujeme si informovat klienty, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), o jejich právu vyplývajícího ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb mimosoudně u České advokátní komory, Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ: 66000777, internetová stránka: http://www.cak.cz, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi advokátem a spotřebitelem.