You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

GDPR & ochrana osobních údajů

Dlouhodobě se zabýváme ochranou osobních údajů. Naším cílem je zajistit, aby zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci probíhalo v souladu s veškerými právními předpisy. Našim klientům nabízíme specifická řešení na klíč.
Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR, jakož i další služby:
  • Provedení právního auditu souladnosti zpracování osobních údajů ve Vaší organizaci s právními předpisy
  • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace týkající se ochrany osobních údajů
  • Tvorba, revize a aktualizace dokumentace v souvislosti s provozováním kamerového systému
  • Poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Odborné přednášky a školení zaměstnanců týkající se ochrany osobních údajů