You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Personalistika a pracovní vztahy

Právní předpisy ukládají poskytovatelům sociálních služeb jakožto zaměstnavatelům řadu povinností. Pomůžeme Vám vyřešit jakýkoliv problém týkající se pracovněprávních vztahů. Naše advokátní kancelář poskytuje našim klientům v oblasti pracovního práva široké spektrum služeb, například:
  • Příprava a revize pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Příprava a revize dokumentů k ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • Příprava a revize dokumentů při změně pracovního poměru
  • Příprava a revize interních dokumentů, směrnic a pracovních řádů
  • Příprava a revize kolektivních smluv
  • Právní poradenství
  • Řešení pracovněprávních sporů včetně zastupování před soudem