You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Veřejné zakázky

Nedílnou součástí činnosti poskytovatelů sociálních služeb je rovněž příprava a zadávání veřejných zakázek. Poskytovatelům sociálních služeb nabízíme následující služby:
  • Právní audit souladnosti interních předpisů a opatření k nápravě
  • Tvorbu a revizi interních předpisů spojených s veřejnými zakázkami
  • Komplexní poradenství při přípravě veřejné zakázky
  • Zpracování zadávací dokumentace
  • Prostudování průběhu a výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky
  • Tvorbu dokumentů v případě využití opravných prostředků
  • Zastoupení před správními a soudními orgány